Informácie

ORGANIZÁTORI

Slovenská lekárska spoločnosť

Slovenská chirurgická spoločnosť

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

II. chirurgická klinika UPJŠ LF a UNLP Košice

PREZIDENT KONGRESU

Doc. MUDr. Jozef Belák, PhD.

VEDECKÝ SEKRETARIÁT

II. CHIRURGICKÁ KLINIKA a UNLP Košice, Lekárska fakulta UPJŠ Košice

pracovisko Rastislavova 43, 040 11 Košice

Sekretariát

Nikoleta Perešová, Ing.Ivana Ondušová, Katarína Blanárová

Tel.: +421 055 / 615 2142

e-mail: nikoleta.peresova@upjs.sk 

Organizačný výbor

Doc. MUDr. Jozef Belák PhD.
MUDr. Marián Kudláč
MUDr. Milan Stebnický, PhD.
MUDr. Michal Chyla, PhD.
MUDr. Ivo Toncr
MUDr. Jozef Voltér
MUDr. Andrej Eperješi
MUDr. Milan Lazorčák
MUDr. Roman Komarovský
MUDr. Eva Balunová
MUDr. Valerián Stec
MUDr. Peter Labus
MUDr. Peter Varga
MUDr. Ivan Kováč
MUDr. Martin Novotný
MUDr. Miroslav Joštiak
MUDr. Monika Miklóšová
MUDr. Ivana Kucková
MUDr. Lukáš Kasinec
MUDr. Bence Beláz
MUDr. Lukáš Horňák

HLAVNÉ TÉMY

Komplikácie chirurgickej liečby

Varia

KONGRESOVÉ JAZYKY

slovenský, český, anglický - bez tlmočenia

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT

Progress CA s.r.o.,
Krivá 18, 040 01 Košice, SK

Gabriela Šujanová
Mobile: +421 918 622 533
e-mail: gabriela.sujanova@progress.eu.sk
www.progress.eu.sk

TECHNICKÉ POZNÁMKY

Trvanie prednášok: vyžiadané - 10 min, ostatné - 8 minút

Technika: dataprojektor, videoprojekcia DVD

Abstrakty: nemá presahovať 1 stranu formátu A4, písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1.

SPOLOČENSKÁ ČASŤ KONGRESU

26. 5. 2022  o 19:00 - spoločenské posedenie hotel Roca, vstupné - 15,- EUR

REGISTRAČNÝ POPLATOK

Lekári
15,00 EUR
Lekári do 35 r. 
8,00 EUR

Úhrada účastníckeho poplatku:

Pri prihlásení sa k účasti online prostredníctvom webovej stránky Vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť účastnícky poplatok. Možnosť pasívnej registrácie aj na mieste počas konania kongresu.

REGISTRÁCIA, PRIHLÁSENIE SA NA AKTÍVNU ALEBO PASÍVNU ÚČASŤ

Termín prihlásenia k aktívnej účasti (krátky abstrakt) do 20. 4. 2022

e-mailnikoleta.peresova@upjs.sk 

Pasívna účasť online : www.diesjessenii.sk

UBYTOVANIE

ZABEZPEČUJE PROGRESS CA, s. r. o.


jednolôžková izba
dvojlôžková izba
Hotel ROCA
od 65,00  EUR
od 80,00  EUR

Uvádzané ceny sú za izbu a noc vrátane DPH a raňajok. Mestský poplatok vo výške 1,50 EUR os./ noc nie je v cene zahrnutý. 

Ubytovanie je možné si objednať len online, prostredníctvom prihláškového formulára cez www stránku. Podmienkou platnej rezervácie je úhrada zálohovej faktúry za ubytovanie. 

KREDITY

Podujatie je zaradené do systému kreditného hodnotenia ARS CME a účastníkom budú pridelené kredity.